Girdi yapan Kadir

, ,

Kimler Bulgaristan Vatandaşlığına başvurabilir

Anne veya Babadan biri  Bulgaristan vatandaşı ise kişiler direkt vatandaşlığa başvurup vatandaş olma  hakkına sahiptir. Bulgaristan doğumlu kişiler eğer ki vatandaşlıktan kendi istekleri dahilinde çıkmadı iseler direkt başvuru ile  vatandaş olabilirler.Eğer ki kendi istekleri ile vatandaşlıktan çıktı iseler ilk önce oturum izni alıp 3 yıl sonra vatandaşlığa başvurarak vatandaş olma hakkı kazanırlar. Bulgaristan vatandaşı ile […]

,

Bulgaristan’da Şirket Açma

BULGARİSTAN’DA LİMİTED (EOOD VEYA OOD) ŞİRKETİ KURMAK İÇİN GEREKLİ EVRAK, PROSEDÜR VE SERMAYE MİKTARI PROSEDÜR 1. Kurulacak şirketin isminin ticaret sicilinde daha önce tescil edilip edilmediğinin kontrolü, tescil edilmemiş ise isim hakkının satın alınması, 2. Şirketin amaç ve konusunun belirlenmesi, 3. Şirket kuruluş tüzüğünün hazırlanması, 4. Şirket ortakları arasında kuruluş toplantısı düzenlenmesi, ayrıntıların belirlenmesi ve […]

, ,

Türkiye’den Emekli Olan Kişilere Oturum İzni

Emekliliklerini Bulgaristanda yaşamak isteyen Türk vatandaşlarının Bulgaristan Oturum İzni için Bulgaristanda yapılması gereken işlemler. > Sabıka Kaydı > Emekli olduğunuzu Gösteren Belge (Maaş tutarı,maaş baglanma tarihi,Tahsis numarası içermeli) > Vekaletname – Eğer siz hiç Bulgaristana gelmeden adınıza işlemlerinizi yapmamızı tercih ederseniz. Tüm bu vatandaşlık işlemleri evrak tercümelerinin Sofya’daki Dışişleri Bakanlığından onaylanması dahil toplam 10 – […]

, ,

1978 Veya Daha Eski Göçmenlere Oturum İzni ve Vatandaşlık

1978  veya daha eski göçmenlerin göç etme durumuna göre turist (kaçak)  olarak veya istek ile  göç olarak olarak Türkiye’ye  gitmiş olanların oturma izni ve vatandaşlık prosedürleri farklıdır. Kaçak  veya  turist olarak göçetmiş  kişiler direkt Bulgaristan vatandaşlığına  başvuru hakkına sahiptirler. Buna karşılık istek ile yani anlaşmanlı göç eden kişiler  Bulgaristan vatandaşlığı için ilk önce oturum  izninine […]

, ,

Eşlerden Birinin Bulgaristan Vatandaşı Olma Durumunda Oturum İzni ve Vatandaşlık

Eşlerden birinin Bulgaristan vatandaşı olma durumunda eşine Bulgaristan ikamet izni almak için gerekli evraklar ve yapılması gerekenler. > İsim Denklik Belgesi – Bulgaristan vatandaşı olan eş eğer Bularistan doğumlu ise. >Nüfus Kayıt Örneği >Çocuğun Doğum Kayıt Örneği (Formül A) – Eğer çocuğunuz var ise. >Evlenme Kayıt Örneği (Formül B ) – Eğer evlilik Bulgaristanda tanıtılmadı […]

,

Reşit (18 Yaşını Doldurmuş) Kişilere Vatandaşlık

Bulgaristan Doğumlu olan yada anne veya babadan en az birinin Bulgaristan doğumlu olma durumunda vatandaş olma, EGN ve doğum belgesi çıkartma, Bulgar Pasaportu alma için gerekli evraklar. BULGARİSTAN DOĞUMLU OLANLAR İÇİN : >Nüfus Kayıt Örneği >İsim denklik >Vekaletname – Eğer siz hiç Bulgaristana gelmeden adınıza işlemlerinizi yapmamızı tercih ederseniz Yukarıda yazan belgelerin tümü apostil mührü […]

,

Çocuklar İçin Bulgaristan Vatandaşlığı

Eşlerden birinin veya ikisinin birden Bulgaristan vatandaşı olduğu durumda çocukları vatandaş yapma EGN ve doğum belgesi çıkartma, Bulgar Pasaportu almak için gerekli olan belgeler : > İsim Denklik Belgesi >Nüfus Kayıt Örneği >Çocuğun Doğum Kayıt Örneği (Formül A) >Evlenme Kayıt Örneği (Formül B ) – Eğer evlilik Bulgaristanda tanıtılmadı ise >Vekaletname – Eğer siz hiç […]

Teknik Tercüme

Teknik tercüme(kullanım klavuzu, proje, talimat name,…) projelerinde anlam kaybını ortanda kaldırmak için birerbir terminoloji tutarlılığı açısından, çeviri işlemine başlamadan önce,projeniz için sektöre özel sözlükçenizi hazırlıyoruz.